Dostawa

Dostawa

Rodzaj przyczepy

cena brutto PLN
Przyczepa 1

do 750kg,

jednoosiowa, podłodziowa do 4m

200zł
Przyczepa 2

do 2000kg

Dwuosiowa, platforma MULTI,

podłodziowa powyżej 4m

250zł
Przyczepa 3

powyżej 2000kg

specjalistyczna (laweta, pod minikoparki)

350zł

Przyczepa 4

ponad gabarytowa

Końska, handlowa, furgon,

laweta powyżej 5m, izoterma etc.

indywidualna wycena
Zagraniczna indywidualna wycena